ŽUPNE OBAVIJESTI

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU                   03. siječnja 2021.

Danas je prva nedjelja u Novoj Godini i mjesecu siječnju. Svojim molitvama i darovima mislimo na naše sjemenište i odgojne ustanove. Hvala vam na vašim molitvama i vašoj dobroti.

Danas poslije podne nastavljamo redoviti Božićni blagoslov obitelji, a završavamo u utorak, 5. siječnja.

Nakon toga se mogu javiti obitelji koje su bile bolesne ili odsutne pa ćemo k njima doći u dogovoreno vrijeme.

Srijeda, 6. siječnja: BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA

Svete mise su po redovitom nedjeljnom rasporedu. Uz svete mise je i blagoslov vode u čast Sveta Tri Kralja koju ćemo ponijeti u svoje obitelji.

Na svetom Filipu misa i blagoslov vode je poslije podne u 15,00 sati, a u župnoj crkvi je večernja misa u 18,00 sati.

Slijedeće nedjelje slavimo KRŠTENJE GOSPODINOVO. Svete mise su prema redovitom rasporedu i u župnoj crkvi i filijalama.

HVALA svim dobročiniteljima naše crkve i našeg samostana.

Vjerski tisak: Glas koncila, MAKza naše vjeroučenike …

U potresu koji je bio u utorak, 29.12.2020. i potresima koji su uslijedili stradala je i naša crkva i samostan. Na samostanu se srušio dimnjak i napravio štetu na krovištu, a na hodnicima i sobama ima puno pukotina. U crkvi je otpao dio stropne žbuke u kapeli sv. Franje gdje su sada Božićne jaslice, na svodu i zidovima crkve ima manjih i većih pukotina. Zvonik se zbog njihanja odvojio pukotinom od crkve, a na vrhu tornja su nastale pukotine na vijencu iznad satova. Štete ima i na kapeli sv. Filipa gdje su popucali zidovi i otpao je dio žbuke.U Lučelnici i sv. Florijanu nema većih oštečenja. Sve je snimljeno i evidentirano sa strane konzervatorskog zavoda  i statičara kako bi se napravio elaborat za prijavu štete.

Nadamo se da neće biti većih podrhtavanja tla i da će naša crkva, bez obzira na nastala oštećenja, biti sigurna za svete mise!